Voordat er begonnen kan worden met een boek over de geschiedenis van Emmerhout moeten er heel veel archieven doorzocht worden. Een van de archieven is het Gemeentelijk Archief Emmen waar onder andere alle Emmer Couranten vanaf 1911 zijn opgeborgen. Bij het doorvlooien van deze kranten vinden we veel nieuwberichten over Emmerhout. In deze rubriek plaatsen we opvallende berichten die precies 50 jaar geleden geplaatst werden in de Emmer Courant.