In de derde aflevering van de rubriek ‘Vroeger & Nu’ neemt Auke de Jong u mee naar het verleden van de grafheuvels in Emmerhout. In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er in Emmerhout drie grafheuvels gevonden. De vraag is, waar zijn deze grafheuvels in het moderne Emmerhout gebleven?

Sporen uit het verleden
In 1966 werd er door het Biologisch Archeologisch Instituut uit Groningen onderzoek verricht naar het terrein waar de Gemeente Emmen plannen had om een nieuwe woonwijk aan te leggen in het gebied/buurtschap dat al eeuwenlang ‘Emmerhout’ of ‘Emmerholt’ genoemd werd. Tijdens dit onderzoek werden er verschillende sporen gevonden van bewoning uit de prehistorie zoals nederzettingssporen, grafheuvels en de grondsporen van een, voor de archeologie, nieuw type boerderij. Deze boerderij kreeg de naam ‘Emmerhouttype’.

Al eerder, in de jaren dertig van de vorige eeuw, waren er sporen gevonden die bewezen dat er in de prehistorie al menselijke activiteiten hadden plaatsgevonden in de buurt waar nu de Laan van de Marel ligt. Er werden urnen opgegraven.

   

Doorsnede van het kindergraf

Geen grafgiften

In de wijk zijn drie grafheuvels gevonden. Eén daarvan is gevonden aan de voormalige Randweg (in de directe omgeving van waar nu de Houtweg is). Deze grafheuvel had oorspronkelijk een diameter van meer dan vijftien meter en was omringd door een sloot van enkele meters breed. Helaas was het graf op dat moment al vergraven en werden er daardoor geen grafgiften aangetroffen. Wel zijn er in de omgeving van de heuvel enkele kleine stukken vuursteen en scherven gevonden. Te herleiden aan de bouw, het ontbreken van de grafgiften en de gevonden scherven, wijst het erop dat deze grafheuvel dateert uit de Vroege Bronstijd.

Tweede grafheuvel
In 1967 werd in de directe omgeving van de Emmerdennen nog een opgraving gedaan, in verband met de aanleg van de Laan van de Bork. Ook hier werd een grafheuvel gevonden van grofweg dertien meter. Het centrum van deze heuvel vertoonde ook tekenen van vergraving, wat er op kan duiden dat zogenoemde ‘schatgravers’ ook hier op zoek zijn geweest in de hoop kostbaarheden te vinden. Eén van de weinige vondsten in dit graf waren scherven, die vermoedelijk afkomstig zijn van Trechterbeker aardewerk.

Kindergraf
Wellicht één van de meest markante vondsten kwam echter voort uit de ontdekking van de derde grafheuvel, ook bij de Laan van de Bork. Dit graf, met een diameter van circa veertien meter, bleek ook vergraven te zijn door ‘schatgravers’.  Echter werd er op twee meter afstand van het centrale graf een kindergraf ontdekt. Volgens deskundigen is hierbij vermoedelijk gebruik gemaakt van een boomkist. Een boomkist is een type graf, bestaande uit een uitgeholde boomstam, waarin de overledene geplaatst werd. Het vermoeden bestaat dat de boomkist geplaatst is, waarna deze afgedekt werd met de daadwerkelijke grafheuvel. Andere vondsten in het centrale graf zijn een vuurstenen dolkje, een uit scherven gereconstrueerde beker en enkele kleine scherven.(foto: Hilde van der Horst)

Laan van de Bork

Van de grafheuvels die in de jaren 60 gevonden zijn is nog weinig te zien. Wel zijn de locaties nog goed vindbaar. De eerste grafheuvel is te vinden nabij de Apolloflat naast de Houtweg. Het kenmerkende heuveltje voor de flat was hoogstwaarschijnlijk de voormalige grafheuvel. De tweede grafheuvel lag ongeveer halverwege het tweede woonerf aan de Laan van de Bork, vlak voor de huidige bebouwing. De laatste en meest markante grafheuvel bevond zich nabij de grote speeltuin aan de Laan van de Bork.

Bronvermelding:
Gerrie van der Veen (Bibliotheek Emmen)
Website Historisch Emmen van Johan Withaar


Wijkberichten Emmerhout 2016 I 1