Vorig jaar hebben een aantal wijkbewoners samen met Johan Withaar, amateurhistoricus, een werkgroep Historisch Emmerhout gevormd met als doel de geschiedenis van Emmerhout in een boek vast te leggen. Vanuit de Burgerbegroting is een werkbudget beschikbaar gesteld. Hoewel de wijk Emmerhout nog niet zo’n lange historie heeft, vanaf zestiger jaren, is heel veel speurwerk nodig. Daarbij hebben we de hulp nodig van andere wijkbewoners. In Wijkberichten zal de werkgroep regelmatig over onderwerpen schrijven waar we meer informatie over zoeken. Mogelijk heeft u foto’s, tekeningen of was u zelf betrokken.

Dierenweide

Deze keer uw aandacht voor de dierenweide. Eind jaren ‘90 was er een enthousiaste groep wijkbewoners actief, die een dierenweide heeft gerealiseerd en geëxploiteerd. De dierenweide was gelegen tussen de Laan van het Kinholt en de Laan van de Marel. De werkgroep dierenweide schreef regelmatig berichten in de toenmalige Nieuwsbrief van Wijkbelangen Emmerhout en daar is onderstaande tekst op gebaseerd.

Enthousiasme bij start

De naam voor de dierenweide ‘Het Houtje’ kwam uit de bus na een wedstrijd uitgeschreven door Wijkbelangen en de werkgroep en werd in ‘de Zuidenvelder’ breed onder de aandacht gebracht. In 1994 dacht men 50.000 gulden nodig te hebben om te kunnen starten met de aanleg van de weide op een braakliggend terrein, waarvan 3550 gulden voor de exploitatie. Uit een enquête door HEAO-studenten bleek dat de wijk enthousiast was voor een dierenweide. Na een collecte in de wijk, die 6900 gulden opbracht, een gift van 1367 gulden van de familie Strating en een toezegging van 250 gulden door de Dierenbescherming, kon de schop in de zomer van 1995 de grond in. In januari 1996 werd de kinderboerderij geopend. Het startkapitaal was nodig voor de stal, ruimtes voor beheer en toilet en de exploitatie betrof aanschaf dieren, voeding, aanschaf gereedschap en omheining. Diverse dieren werden ook door particulieren geschonken.

Teloorgang

De werkgroep heeft in de loop van haar bestaan op allerlei manieren geprobeerd om aanvullende financiering te krijgen. Zo kreeg ze een bijdrage via het programma ‘Kern met Pit’ van de Heidemaatschappij. Ook waren er bedrijven die in nature sponsorden door materialen beschikbaar te stellen. Wijkbewoners werden gevraagd donateur te worden, maar ook om bijvoorbeeld vlinderstruiken beschikbaar te stellen. De basisscholen in de wijk werden betrokken met educatieprojecten. Na het aanvankelijke enthousiasme liep het aantal vrijwilligers snel terug.  En die waren hard nodig voor het verzorgen van de dieren, schoonmaken van de hokken, bijhouden paden, beheer en bestuur. Ook kreeg het bestuur van de dierenweide te maken met vandalisme en diefstal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opheffen van de dierenweide en werd de grond weer overgedragen aan de gemeente.

Weet u meer?

Spijtig dat een mooi bewonersinitiatief deze afloop had. Er moeten in Emmerhout inwoners zijn die betrokken zijn geweest, misschien als lid van de werkgroep/bestuur dan wel als vrijwilliger. Maar er moeten ook veel wijkbewoners zijn geweest die met hun kinderen een bezoekje hebben gebracht aan de dierenweide. Er werden toen niet zoveel foto’s gemaakt als tegenwoordig, maar het kan niet anders dan dat er in privécollecties foto’s van de dierenweide zitten. Daar maken wij graag een kopie van. Heeft u foto’s, documenten, tekeningen wij houden ons aanbevolen. We gaan ook graag met u in gesprek als u meer kunt vertellen over deze dierenweide.


Wijkberichten 2020 I 2