Nadat eerder dit jaar het pand overging in andere handen kreeg het de naam terug waarmee het in 1972 begon: de Wilker.  De Wilker was één van maar liefst zeven lagere scholen in die jaren in de wijk. Naast de Wilker waren dat de Lheehorst (ook protestant-christelijk), Mgr. Bekkersschool, Mariaschool (beide rooms-katholiek), de Eekharst, de Iemenkörf en de Klokbeker (alle drie openbaar). Aan deze lagere scholen waren ook kleuterscholen verbonden waarmee na 1985 basisscholen werden gevormd. De meeste schoolgebouwen uit die tijd zijn inmiddels afgebroken of hebben een andere bestemming gekregen. Ook kregen ze door fusies een andere naam. De basisscholen Kristalla en Kubus zijn beide voortgekomen uit die zeven scholen eind zestiger/begin zeventiger jaren.

De Wilker

Terug naar de Wilker. Deze school werd dus in 1972 gebouwd. Architect was Cees Groen. Behalve de Wilker zijn ook de Lheehorst, Mariaschool en Mgr. Bekkersschool gebouwd naar ditzelfde ontwerp. Kenmerkend is het gebruik van veel glas en stalen puien. Dat kon nog in die jaren toen het gas nog niets kostte en de voorraad eindeloos leek. De officiële opening van de school was op 11 november 1972. Het vermoeden is dat Renke Kruize, het eerste hoofd der school, de bedenker van de naam ‘de Wilker’ is geweest. Frits Rosenbaum heeft naspeuringen gedaan naar de herkomst van deze naam. In het Drents woordenboek van Kocks is de volgende omschrijving opgenomen:

de wilker = willekeur, regeling bepaling. In het Drents woordenboek van Bart Veenstra is als volgt omschreven: Wilker = bepaling die inhield dat in de oogsttijd het werk gezamenlijk werd begonnen en beëindigd met een hoornsignaal van de wilkerhoorn. De boer die tijdens de oogststijd blies als teken, dat de volmachten van de boermarke bepaald hadden dat het koren rijp was en het oogsten kon beginnen, werd de wilkerboer genoemd. Ook het gezamenlijk beëindigen van de oogst werd door de wilkerboer aangegeven. Waarom Renke Kruize voor deze naam gekozen heeft zal waarschijnlijk onduidelijk blijven. Hem kan het niet meer gevraagd worden, hij overleed in 1994 plotseling op 55-jarige leeftijd.

De Tondel

Het aantal kinderen liep op alle scholen terug. In 2000 fuseerde de Wilker daarom met de Lheehorst. De nieuwe school ging als ‘De Tondel’ verder in het gebouw waar de Wilker gevestigd was. Nadat de drie openbare scholen waren opgegaan in één school, de Kubus, gingen de katholieke Mgr. Bekkersschool en de protestant-christelijke De Tondel samen verder als Kristalla. In het leegstaande schoolgebouw van de Tondel werd het bewonersbedrijf Op Eigen Houtje gestart. Dit experiment mislukte jammerlijk in 2017 en ging verder als Pand 88.


Wijkberichten 2020 I 3