In dit nummer o.a. naast de vaste rubrieken, afscheid van Herman Hemmen, kindcentrum nagenoeg klaar, voortgang burgerbegroting en lancering website WeHelpen Emmerhout.