In dit nummer o.a. het secretarieel jaarverslag 2016, verslag van het mini-symposium 'Goud van Emmerhout', voortgang burgerbegroting.